Home De Praktijk Acupunctuur Bowen Techniek Iriscopie Hooikoorts Workshops / Lezingen Tarieven / Vergoeding Internationaal Hans Thijssen Routebeschrijving Contact English


Hooikoorts


In de praktijk heeft Hans Thijssen bijzonder veel ervaring opgedaan met het zeer succesvol behandelen van mensen met hooikoorts en aanverwante klachten. Naar schatting 90 % van de clienten met hooikoorts hebben baat bij zijn behandelingen.

Voor meer informatie over:

Kruisreacties:  klik hier

Behandeling:   klik hier

Adviezen:        klik hier

Ervaringen:     klik hier

Uit de laatste onderzoeken zou blijken dat zo'n 1,5 miljoen mensen in meer of mindere mate last hebben van verschijnselen die vallen onder de noemer hooikoorts. Ofschoon deze klachten lang niet altijd ontstaan als een allergische reactie op hooi of grassen, hebben ze wel gemeen dat er pollen of stuifmeel bij betrokken zijn. Al deze allergische reacties duiden op een overgevoelig geworden afweer systeem dat geen onderscheid meer maakt tussen iets wat schadelijk en onschadelijk is. De symptomen (bijvoorbeeld roodheid, niezen, etc.) worden veroorzaakt door het vrijkomen van histamine. Deze stof wordt door cellen o.a.  rondom de darmen vrijgegeven.

 

Symptomen:

 • Jeukende, branderige ogen die voortdurend tranen,
 • rode en gezwollen oogleden,
 • loopneus die overgaat in een verstopte neus,
 • niesbuien
 • koortsig moe gevoel
 • benauwheid
 • soms hoesten en een pijnlijke keel

In een erger stadium:

 • algehele moeheid
 • galbulten
 • niet meer kunnen functioneren

   

 Wilt U meer lezen over hooikoorts, adviezen en ervaringen, klik dan hier