Iriscopie.


Een iriscopist bestudeert de iris van de ogen. Dit is het gekleurde gedeelte van het oog (blauw, bruin, zwart, groen en veel andere kleurschakeringen). Door zijn structuur en alle vormen van de iris krijgt de iriscopist veel waardevolle informatie over de bouw en aanleg van de cliënt. Gevoeligheden zijn eenvoudig af te lezen. Daarnaast wordt ook het witte gedeelte (de sclera) bekeken op tekens die aanwijzingen geven over de gezondheidstoestand van de cliënt.

 Een professionele iriscopist zal nooit zomaar, zonder een voorafgaand gesprek, een diagnose stellen. Daar leent de iriscopie zich niet voor. Het stellen van klinische diagnoses is in eerste instantie voorbehouden aan de reguliere zorg. Een consult bij een professionele iriscopist begint dan ook altijd met een gesprek waarin de klachten besproken worden. Aan de hand van dit klachtenbeeld kan de iriscopist op zoek gaan naar verbanden en daarmee naar een passende behandeling.

Aan de hand van de irissen is ook een indruk te krijgen van de persoonlijkheidsstructuur. Hans Thijssen is gespecialiseerd in deze vorm irisinterpretatie en heeft reeds zeer veel mensen kunnen helpen met adviezen en inzichten.