Tarieven en vergoedingen.


Tarieven vanaf 01 juli 2020:

 

Kosten van de behandelingen worden (deels) via de aanvullende verzekering vergoed en vallen niet onder het eigen risico!

 

U wordt verzocht te pinnen of  contant af te rekenen.

 

Eerste consult (60 min)

 

€ 75,-         

 

 

Vervolgconsulten natuurgeneeskunde (30 min)

€ 50,-

Vervolgconsulten Bowen Techniek (60 min)

€ 65,-

 

Vervolgconsult Kinderen t/m 12 jaar

 

€ 50,-

 

Intollerantietest

 

€ 80,-

 
   
   

Afmeldingen binnen 24 uur voor de behandeling worden voor 100 % in rekening gebracht.

 

Vergoedingen door zorgverzekeraars.

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen die door de Praktijk voor Natuurlijke Gezondheidsbegeleiding gegeven worden. Ze vallen onder de aanvullende verzekering.

Klik hier voor een overzicht van vergoedende zorgverzekeraars voor natuurgeneeskunde.

 

Privacy:

In het kader van dienstverlening worden bepaalde gegevens vastgelegd. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden. De persoonsgegevens worden zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten en zolang als de wet dat verplicht bewaard. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Het vermelden van persoonsgegevens op de nota is wettelijk verplicht i.v.m. gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering.


Gegevens worden verwerkt wanneer iemand gebruikmaakt van onze diensten. Dit betreft een advies handelswijzeplan. Uw persoonsgegevens worden alleen geraadpleegd door uw betreffende therapeut en kan geanonimiseerd steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de visitatiecommissie van beroepsvereniging LVNG en NVA. Hiervoor wordt aan u eerst toestemming gevraagd.

De ICT-leverancier onderhoudt en beheert de informatievoorziening. Maar heeft geen toegang tot de cliënt gegevens. Ook worden beveiligingsmaatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. 

Wanneer het - ondanks deze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de praktijk de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. 

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt dit bespreken. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Heeft u klachten over de wijze waarop uw gegevens behandeld worden en komt u er niet uit met uw therapeut? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klachten:

Bij klachten over de behandeling of over het gedrag van de therapeut is het fijn als u eerst dit met de therapeut kunt uitpraten. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u contact opnemen met het LVNT, www.lvnt.nl.  Hans Thijssen is lid van de RBCZ en valt onder het tuchtrecht. Meer informatie vindt u op www.RBCZ.nu. of www.SCAG.nl. In het geval van acupunctuur kunt u ook contact opnemen met de NVA, www.acupunctuur.nl of de KAB, www.kab-klachten.nl

Aan de lijsten zoals die op de verschillende sites staan kan geen garantie verleend worden. Wilt U zeker weten of Uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoed, dan kunt U dat in Uw polis nalezen of contact opnemen met Uw zorgverzekeraar.

 

Registratienummers en kamer van koophandel:                           

KvK nummer:                    34299660                                          

LVNT licentienummer:        10010000556

Zorgverlenernummer:        90022059                        

RBCZ registratienummer:   308250R